Razrabotki

Добра практика за професионално ориентиране на деца със СОП

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Професионално ориентиране на учениците със СОП
  • Професионално ориентиране на ученици със СОП в начален етап (I – IV клас)
  • Професионално ориентиране на ученици със СОП в прогимназиален етап (V – VII клас)
  • Професионално ориентиране на ученици със СОП в първи гимназиален етап (VIII – X клас)
  • Професионално ориентиране на ученици със СОП във втори гимназиален етап (XI – XII клас)
 3. Добра практика за професионално ориентиране на деца със СОП
  • Представяне на опита за професионално ориентиране на ученици

Добра практика № 1

Представяне на опита за професионално ориентиране на училище „Св. Теодосии Търновски“ – гр. Велико Търново

Добра практика № 2

Наименование на добрата практика:

E-PORTFOLIO 4YF (E-PORTFOLIO за твоето бъдеще)

Добра практика № 3

Наименование на добрата практика:

„Професионално ориентиране на ученици със специални нужди“

Добра практика № 4

Наименование: „Алтервита“

Добра практика № 5

Наименование на добрата практика:

„Възприемай ме като възрастен“

Добра практика № 6

Наименование на добрата практика:

„Ротация училище – работа“

Добра практика № 7

Наименование на добрата практика:

„Целево информиране, съветване и ориентиране“

Литература:

 • Африканов, Л. Приказки за кариерни консултанти. Том І, С., 2012.
 • Богданова, М. Професионално ориентиране и консултиране на деца със спе-

циални потребности. С., 2012.

 • Василев, Д., Я. Мерджанова. Теория и методика на професионалното ориентиране. С., 2003.
 • Искрев, Д. Кариерно образование. Бл., 2002.
 • Комнева, Кр. и колектив. Всичко, което искаш да знаеш за избора на професия и започването на работа (професионално ориентиране за тийнейджъри). С., 2010.
 • Рашева – Мерджанова, Я., М. Богданова. Пътеводител за професионално ориентиране. Помагало за учители и ученици, за треньори и партньори. С., 2013.