Razrabotki

Добра практика за професионално ориентиране на деца със СОП

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Специфика на професионалното ориентиране за ученици със специални образователни потребности
  3. Добри практики за професионално ориентиране на ДСОП

Литература:

  • Африканов, Л. Приказки за кариерни консултанти. – В: Първи национален конкурс за добри практики в кариерното консултиране, Еврогайдънс – България, ФБО – България, 2012.
  • Василев, Д. Мерджанова, Я. Теория и методика на професионалното ориентиране
  • Въведение в професионалното ориентиране. Наръчник по работа за кариерно съветване в България – Посоки, 1, 2000, С 25
  • Мерджанова, П. Изследването в образованието като полезно упражнение не само за изследователя, но и за самото образование. – Педагогика, 2000
  • http://career.boisestate.edu/whatiscareercounseling
  • http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
  • http://issuu.com/lafrikanov/docs/hrdc_prikazki_za_karierni_konsultanti_135x180mm_bg