Razrabotki

Доброто управление – императив в съвременния публичен мениджмънт

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 

УВОД.. 3

  1. Добро управление в съвременния публичен мениджмънт. 4
  2. Развитие на управлението в държавната администрация. 6
  3. Постигане на добро управление. 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 13

Използвана литература. 15

 

Използвана литература:

  1. Децентрализация на кръстопът, Териториални реформи в Европа по време на криза (CEMR, 2013)
  2. Добро управление и реформа в публичната администрация, Международен център за черноморски изследвания (ICBSS), декември 2008 г.
  3. Институт по публична администрация.Европейски практики в доброто управление и административната дейност,Изследвания на Институт по публична администрация,С.,2015
  4. Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г.
  5. https://www.eufunds.bg/archive/documents/1434121594.pdf