razrabotki

Доказване в правораздаването

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. УВОД
  2. ИЗЛОЖЕНИЕ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА:

  1. Колев, Т. Доказване в правораздаването. София, 2012.
  2. Колев. Т. Истина обоснованост справедливост. София, 2011.
  3. Сталев, Ж., и др. Българско гражданско процесуално право. С.: Сиела. 2012.