razrabotki

Доказване в правораздаването. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

Увод

  1. Поставяне на проблема: за значението на доказването

2.Принципи на доказването

3.Тежест на доказването

4.Специфичност на доказването в правораздавателната дейност

5.Доказване и презумпции

6.Видове и начини на доказване

7.Доказване базирано на тълкуване

Заключение

Използвана литература:

1.Проф. Тенчо Колев – Доказване в правораздаването, 2012.

2.Сталев, Ж., и др. Българско гражданско процесуално право. С.: Сиела, 2012.

3.Манев, Н. Наказателно – процесуално право. С.: ИК „Ромина”,2009.

4.Георги Бойчев – Обща теория на правото