razrabotki

Доказване и доказателствени средства

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Доказателства
  3.  Доказателствени средства
  4. Заключение

РЕЗЮМЕ: В настоящата Научна разработка се разглеждат Доказателства, Доказателствени средства, Факти и обстоятелства от обективната действителност, Видове доказателства, Веществени доказателства, Допустими и недопустими доказателствени средства и т.н.

Ключови думи: доказателства, веществени, доказателствени средства, факти, източници, сведения, обяснения, декларации, нарушение, юридически резултат, информация, конкретни факти, показания и т.н.

Използвана литература :

1.Административен процес- Димитър Костов,Дончо Хрусанов, София,2011 г.

2.Административен процес- Александър Воденичаров, Учебно помагало

3.Административен процес- проф.д-р Иван Тодоров, Сиела 2015

  1. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С.,2000