razrabotki.net

Документация за учредяване на акционерно дружество - АД

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Определение и характеристика на акционерното дружество.
  • . Определение:

1.2. Характеристики

 1. Учредяване на акционерно дружество.
 2. Записване, увеличаване и намаляване на капитала.
  • Записване на капитал:
 • . Увеличаване на капитала в последствие:

3.3. Намаляване на капитала в последствие:

 1. Вписване на акционерното дружество.
 • Заявление за вписване:
 1. Акции.

5.1 Видове акции:

 1. Облигации.
 1. Откриване на банкова сметка на АД и вноски на учредителите.
 1. Права и задължения на акционерите.
  • Права на акционерите:
 1. Прекратяване на търговско дружество.
 1. Документи за учредяване на АД

 

Използвана литература:

 1. Търговско право университетско издателство „Стопанство” 2007
 2. Търговски закон на Република България
 3. Рачев, Лялев, Попов, Караниколов и др. – Търговско право, 2007г.