Razrabotki

Домашно насилие в социологическа перспектива

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

 

Съдържание:

1. Въведение

2. Дефиниции на домашното насилие

3. Форми на домашно насилие

4. Разпространение на домашното насилие

5. Характеристика на домашното насилие

6. Причини за домашно насилие

7. Изход от ситуацията на домашно насилие

8. Описание на случаи

9. Анализ

10. Решение

11. Заключение

Използвана литература:

  • Златанова, В., Домашното насилие, Изд. “Унипрес”, С., 2001.
  • Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004.
  • Спасовска, Л., променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002.
  • Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
  • Цветкова, Т. 2009: Домашно насилие, Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен, 09.10-10.10.2009, Шумен, Сборник резюмета, 56
  • Фотев, Г., Жените: равноправие, различие и неравенство. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Фотев, Г. и Стоилова, Р., С., 2000.