razrabotki.net

Дружество с ограничена отговорност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - разработка
Съдържание:

  1. Учредяване на ООД
  2. Органи и компетентност
  3. Членство в ООД
  4. Капитал
  5. Прекратяване и ликвидация на дружество
  6. Използвана литература

 

Използвана литература:

  1. Търговски закон
  2. Търговско право. Общи положения. Видове търговци – доц. д-р Рая Илиева
  1. Интернет страница - https://www.bg-pravo.com/2009/12/26_18.html