Razrabotki

Държавен бюджет

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Въведение
 1. Възникване, формиране и развитие на бюджета
 1. Същност и значение на бюджета

3.1. Същност на бюджета

3.2 Значение на бюджета

 1. Функции и принципи на бюджета

4.1.  Принципи за изграждане и функциониране на бюджета

 1. Структура на държавния бюджет на Р. България

Заключение

Използвана литература:

 1. Адамов В., Лилова Р.- „Публични финанси”, Варна, 2005.
 2. Георгиева, Кр., “Микроикономикс” ,Пловдив,   
 3. Закон за устройството на държавния бюджет
 4. Спасов, Тр., “Микроикономикс“,София, 2011.
 5. Николова, Н., „Обща теория на финансите”, София, 2002.
 6. Кучев, Ст., „Финансово право”, София, 1999.
 7. Нончева, Т., “Сборник нормативни документи и анализи, Труд и право”, София, 2010.
 8. Стоянов, И., “Финансово право”, издателство „Фенея”, София, 2010.
 9. Списание “Икономическа мисъл”, 2012.