Razrabotki

Европейска интеграционна политика в областта на екологията и опазване на околната среда

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Изложение
 3. Икономически, юридически и международни аспекти и проблеми на опазване на природната среда
 4. Създаване на модерно екологично законодателство
 5. Извод
 6. Заключение

Използвана литература

 

Използвана литература:

 • Браун, Лестър Р., Светът на ръба: Как да предотвратим екологичния и икономически колапс. С., 2012.
 • Бъчваров, М., Ст. Карастоянов, сборник статии „География и геополитика” кн. 2, 2000.
 • Владимиров, Л., Теория на трансграничната екологична сигурност. ВСУ „Черноризец Храбър“. Варна., 2012.
 • Кутева, Н., Климатичните промени и други глобални проблеми като източници на съвременни международни конфликти. Сп.//Международни отношения, №1/2014.
 • Николов, Т., Глобални предизвикателства пред човечеството. Изд.“Проф. Марин Дринов“, С., 2013.
 • Михова, К. Разширяването на Европейския съюз и околната среда. Лесотехнически университет - http://www.ltu.bg/msd/Pages/1-2_2000/15_1_2000.htm
 • Политики на ЕС. Делегация на Европейската комисия в България - http://www.evropa.bg/bg/del/europe-a-to- z/eu-policies.html
 • Постигане на устойчиво развитие - Съвместно становище на природозащитни НПО относно Европейската регионална политика след 2006 (http://www.zazemiata.org/bw/ngo_statement_bg.pdf)