Razrabotki

Европейски съд по правата на човека в Страсбург

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Съветът на Европа. Европейска конвенция

2.1. Съдът в Страсбург

  1. Европейски съд по правата на човека
  2. Развитие на материалноправната уредба на основните права на човека
  3. Институционнен механизъм за защита правата на човека

Заключение и изводи

Използвана литература:

  • Семков, А., Христев, Хр., Беноа-Ромер, Фл. „Записки по право на ЕС. С., 2009
  • Попова, Ж., Право на Европейския съюз. С., 2009
  • Въпроси и отговори за Хартата на основните права: http://www.evropa.bg/bg/del/europe-a-to-z/questions-answers/qa-charter-of-fundamental-rights.html
  • Ракова, Р., Хартата за основните права на Европейския съюз – път към неговото конституционализиране:

http://www.becsa.org/start_bg.php?id=BE2002_13