razrabotki

Език и реч. Култура на речта

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

  1. Език и реч
  2. Функции на езика
  3. Функции на речта
  4. Култура на речта
  5. Език и реч. Култура на речта

Използвана литература

  • Андреев, М. Дидактика. С., 1981.
  • Бърдарска, Ж. „Устната реч на учениците като част от духовната им култура" сп. „Начално училище" 1998, №5.
  • Вълкова С. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище С.,1996.
  • Георгиев, Л. „Съвременни аспекти на речевото развитие на учениците от начална училищна възраст" сп. „Начално образование", кн.3, 1997.
  • Здравкова. Ст.,Н.Чимева, Л.Георгиев Методика.Основни въпроси на обучението по български езк и литература в началното училище Бл.,1998.