Razrabotki

Екологични аспекти в отглеждането на ягоди в Англия

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 31 страници

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

2. ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯГОДИ В АНГЛИЯ

Физиологични особености на ягодите

Стадии на развитие на ягодите

3. ФИЗИОЛОГИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ЯГОДИТЕ

4. СИСТЕМА ЗА ВЕРТИКАЛНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЯГОДИ

5. ЗАСАЖДАНЕ ЯГОДИТЕ

6. АГРОТЕХНИЧЕСКИ МАРКИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯГОДИТЕ

7. ОБЩИ МЕРКИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО

8. ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Ягодоплодни култури – Лулчо Христов
  2. Растениевъдство – първо издание- доц. д-р Живко Терзиев
  3. Николова, Св., Ив. Янакиева и др., Практическо ръководство „В полза на  земеделските производители и околната среда” , София, 2008 г.
  4. Стойнев, К.,  Екологични  и  технологични  аспекти  на  съвременното  земеделие, София, 2004 г.
  5. Наръчник на производителите на биологични продукти, 2006 г.
  6. http://www.agro.bg/topical/article16344.html