Razrabotki

Екологичното образование и съвременната му роля

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
  2. Екологичното образование и съвременната му роля

ПЛАН-КОНСПЕКТ

ТЕМА: Опазване на водата и сушата като среда на живот на организмите

КЛАС: 3 клас

  1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ:  

  1. Галчева, Камелия. За екологичното възпитание на детето. стр. 69-71
  2. Касабова, Мария. Пещерска, Ели. Човекът и природата за трети клас. София, изд. Просвета, 2019 г.
  3. Костова, Здравка. Концептуализация на екологичното образование. София, изд. Фабер, 2003 г. стр. 111-114
  4. Янакиева, Елка. Формиране на екологична култура в децата от предучилищна възраст. Благоевград, изд. Неофит Рилски, стр. 23-26
  5. Environmental education in primary schools: a case study with plastic resources and recycling//uandofonline.com

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004279.2018.1518336?journalCode=rett20