razrabotki.net

Експертна система за определяне на опасност от наводнения

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - проект

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Същност управление на риска от наводнение
 1. Анализ на риска от наводнение
 1. Управление на риска от наводнения
 1. Експертна система за определяне на опасност от наводнения
  • Единна спасителна система
  • Система за начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и ред за навременно уведомяване при наводнение
  • Системи за комуникация и информация между отговорните служби и лица.
  • Система за индивидуално оповестяване
  • Информационна Система
 1. Топология на методиката за идентификация за опасността от наводнения
 1. Заключение

Източници:

 • Денислава Пенчева, Мария Маврова-Гиргинова, „Идентификация на опасността и риска от наводнения за нуждите на планирането на защитата на населението в гр. Севлиево”, сп. „Водно дело”, бр. 3/4 2015 г., под печат.
 • Мария Маврова-Гиргинова, Мартина Печинова, Денислава Пенчева, „Подходи за идентификация на опасността от наводнения. Идентификация в реално и извън реално време”, Булаква, 2011, бр. 04.
 • Денислава Пенчева, „Оценка на влиянието на избрани параметри върху проводимостта на речни участъци”, 6-ти Българо-Австрийски семинар „Practice and Research in Flood Risk Management, Sofia, 7 November 2013”.
 • Денислава Пенчева – член на авторския колектив, “Manual for small dams flood risk assessment and management” (III.1.3, III.2.3.1, IV.3.1); издание по проект DAMSAFE на Европейската комисия, 2013 г.