Razrabotki

Електронно управление в публичната администрация

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Е-управление в администрацията
 3. Стратегия за електронно правителство за подобряване на административното обслужване
 4. Стратегии за развитие на държавната администрация
 5. Внедряване на е-управлението в публичната администрация
 6. Заключение

Литература:

 1. Бенев, Б., Основи на публичната администрация, изд. „Юриспрес”, С., 2002
 2. Василев В. Г. Кресналийска О.Чорбаджииска Ефективен публичен мениджмънт 2011
 3. Живкова, Ем., Въведение в публичната администрация, изд. „Сиела” С., 2003
 4. Кискинов, В. „Българско и европейско информационно право”, Том I, изд. „Сиела”, София, 2005
 5. Къндева, Е., Публична администрация, „Сиела” ,С., 2007
 6. Танев, Т. Стратегическо планиране в публичната сфера, 2008
 7. Стратегия за развитие на държавната администрация (2014-2020)