Razrabotki

Емпирично социологическо изследване: Корупция в полицията

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Емпирично социологическо изследване - 21 страници

Съдържание:

 1. Обосновка за провеждане на ЕСИ
 2. Тема на емпиричното изследване
 3. Цел на изследването (общественото мнение)
 4. Задача на изследването
 5. Обект и предмет на изследването (кой изследваме)
 6. Хипотеза
 7. Метод на регистрация
 8. Теоретична обосновка
 9. Анкетно проучване
 10. Анкетна карта
 11. Анализ на резултатите
 12. Основни изводи
 13. Библиография

 

Библиография

  • Наумова, С., Социология на правото. Исторически традиции и перспективи на развитие. С., БАН. 2012.
  • Наумова, С., Социология на правото - актуални проблеми и перспективи. Юридически свят, 2000, №1.
  • Наумова, С., Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание. - Правна мисъл, 2011, №1, с.71-95.
  • Станков, Б., Личност и престъпно поведение, С., 2012 г.