Razrabotki

Емпирично социологическо изследване. Отношението на обществото към децата на улицата

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Емпирично социологическо изследване - 20 страници

Съдържание:

 1. Обосновка за провеждане на ЕСИ
 2. Тема на емпиричното изследване
 3. Цел на изследването (общественото мнение)
 4. Задача на изследването
 5. Обект и предмет на изследването (кой изследваме)
 6. Метод на регистрация
 7. Анкетни карти
 8. Библиография

 

 • Библиография
 • Военкинова, Ж. Деца на улицата. Сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 1, 2005.
 • Закон за закрила на детето
 • Деца на улицата. Помощни материали за ръководтво на проект.
 • Копрева, С. Непълното семейство и неговия потенциал. Учебно помагало по социология, бр..10, 2007.

4) Кривирадева, Б. Социални услуги за деца (учебно помагало). Габрово: ЕКС-ПРЕС. 2009

5) Кьосева, Цв. Емоционалното развитие на деца, лишени от родителски грижи. Сп. „Предучилищно възпитение“, бр. 5, 2007.

6) Тодорова, М. Лишени от родителски грижи. Електронно списание Аз-жената 2007-11-05, Интернетwww. az-jenata. Com

7) Изард, К. Психология емоции. Питер, М„ 2003.