Razrabotki

Емпирично социологическо изследване: Отношение към семейството и възпитанието

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Емпирично социологическо изследване - 21 страници

Съдържание:

 1. Обосновка за провеждане на ЕСИ
 2. Тема на емпиричното изследване
 3. Цел на изследването (общественото мнение)
 4. Задача на изследването
 5. Обект и предмет на изследването
 6. Хипотеза
 7. Метод на регистрация
 8. Анкетни карти
 9. Библиография

 

 1. Библиография
 2. Димитрова Г., „Възпитателни взаимодействия с децата на ХХІ век”, издателство „Ивис”, Велико Търново, 2009 г.
 3. Димитрова, Г. Педагогически основи на общуването при възпитанието, С., Булвест 2000, 2000 г.
 4. Иванов, Ст. Професионално    педагогическо   общуване, Шумен, 2004 г.
 5. Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета. София, 2008 г.
 6. Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002 г.