Razrabotki

Емпирично социологическо проучване: Отношението на хората към опазване на околната среда

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Емпирично социологическо проучване  /ЕСИ/ - 23 страници

С ъ д ъ р ж а н и е

 1. Обосновка за провеждане на ЕСИ:
 2. Тема на емпиричното изследване
 3. Цел на изследването (общественото мнение)
 4. Задача на изследването
 5. Обект на изследването (кой изследваме)
 6. Предмет на изследването
 7. Хипотеза (предположение ниски доходи, безработица)
 8. Метод на регистрация (по какъв начин ще събираме информацията – Количествен метод)
 9. Анкета
 10. Анализ на анкетата
 11. Заключение
 12. Библиография

 

Библиография:

1.Закон за опазване на околната среда

2.План за управление на градската околна среда

 1. Общински план за развитие на община Перник за периода 2014-2020 г.
 2. Марк Лийнъс „Необратимите последици от замърсяване на природата "Six Degrees”