Razrabotki

Епохата на генерална трансформация в Западна Европа XVI началото на XVIII век

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание:

  1. Обща характеристика на икономическото развитие на света
  2. Начално развитие на капиталистическите отношения в Европа
  3. Манифактурният етап на капитализма в Европа
  4. Етапи и характерни особености в развитието на капитализма /ХVІ-XVIII век/

4.1. Особености на аграрното развитие на другите европейски държави през XVI - XVIII век.

Използвана литература:

  1. Нели Маданска, Производството по несъстоятелност, Издателство “Сиби”, София, 2003 г.
  2. Д. Саздов, А. Пантев и др. История на националното и световно стопанство. С., 2002
  3. Л. Беров. Стопанска история.С., 1994
  4. Л. Беров, Ст. Цонев, В. Кацаркова. Обща стопанска история. Ч. I, С., 1963