razrabotki

Есе. Агресията в детската градина и началното училище

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

5 страници - есе

Настоящото есе е свързано с проучването и анализ на стигмата на разгръщане на агресията на децата в детската градина и началното училище, кои са причините за възникване и какви педагогически методи се прилагат за превенция на агресията. 

Използвана литература:

  • Ачкова, М., (2001) Приложна психология в медицината и здравните грижи. Изд. Коти ЕООД, София
  • Баева, И., (2004) Насилието – човешка цена на модернизацията, История, XII, № 2
  • Иванов, Г. (2008) сп. Педагогика, № 8
  • Крэйхи, Б. (2003) Социальная психология агресии. СПб
  • Левитов, Н.(1972) Психологическое состояние агресии, сп. Вопросы
  • Миланова, Е., Николова, В., Радева, В. (2013) Педагогика. № 1
  • Стаматов, Р., (2008) Детска агресия, ИК „Хермес”, Пловдив
  • Стаматов, Р. (2006) Детска психология, Пловдив
  • Степанов, С. (2005) Азбука на детската психология. Изд. ‚Грант-21“, София
  • Тейлор, Ш., Л-Пипло, Сирс,Д. (2004) Социальная психология, СПб