razrabotki

Есе: Агресия на децата

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

5 страници - есе

Темата засягаща агресията на децата е особено актуална и значима, като се има в предвид, че живеем в трудно време изпълнено с недоверие и ненавист, с основание започваме да се съмняваме в ролята на агресията за оцеляване. Всички трусове в обществото рефлектират върху децата. Още повече, че агресивното поведение е постоянен спътник и на училищния живот.

Използвана литература:

  • Баева, И., (2004) Насилието – човешка цена на модернизацията, История, XII, № 2
  • Близнакова, Р. (2008) Семейството и формирането на агресивно поведение у децата, сп. Обществено възпитание, бр.3
  • Гайдаров, К. (1998) Девиантното поведение на непълнолетните, София
  • Григоров, И. (2009) Акцентуации на характера и влиянието на върху поведението , сп. Обществено възпитание, бр.1
  • Димитрова, И. (2007) Стимулатори на детската агресия, сп. Обществено възпитание, бр.1
  • Стаматов, Р., (2008) Детска агресия, ИК „Хермес”, Пловдив
  • Стаматов, Р. (2006) Детска психология, Пловдив