Razrabotki

ЕСЕ. Актуални проблеми на социалнопедагогическата работа със семейството

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

ЕСЕ - 6 страници 

Съдържание

Увод

Теза: 

Настоящото есе е фокусирано  върху проучването,  съпоставянето  и  представянето на проблемите на социалнопедагогическата работа със семейството,  което  да направи възможно продуктивното им прилагане в съвременните условия на широката социална сфера  условия  от  специалистите  на  широката  социална  сфера  за работа  със  семейството. 

Направен е опит да се обхванат специфични концепции за социалната работа, тъй като социалната дейност има преобладаващ педагогически характер. Включва се още и кореспонденцията  на  нейните  философски  постановки  със социално-педагогическите модели за работа.

Изложение

Заключение