Razrabotki

Есе. Детската площадка в парка удовлетворява социалните потребности на децата

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Есе - 4 страници 

Съдържание: 

  1. Увод
  2. Теза
  3. Аргументи
  4. Изложение
  5. Заключение

 

Увод:

Детската площадка в парка е типично детска среда за уют, в която традиционните ценности за развитие на детето ще бъдат налице – игра, спорт, съревнование и породената от него представа за изграждането на разбирането у децата за честност, борба, организиране на приятелски кръгове. Този кът трябва да бъде не просто един от многото с цел развлечения, а каляване на ежедневните ценности с цел развитие на социалните потребности на детето.

Теза:

Детската площадка в парка е мястото, където детето изпитва базисно чувство на безопасност при контактите му с външния свят. Общуването на детската площадка в парка под формата на игра удовлетворява социалните потребности на детето.

Аргументи: .................