razrabotki

Есе. Детското въображение

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

5 страници - есе

Въпросът за детското въображение е интересен и заинтригуващ моето внимание, понеже въображението е процес, който протича от ранна детска възраст и продължава до изграждането на отделната личност. Въображението се явява условие за преобразуване на обкръжението, а в редица обстоятелства се използва и за ефективна замяна на конкретната дейност, по-точно като неин заместител.

Литература:

  1. Александров, П. Интелект и обучение. С., 1990 г.
  2. Виготски, Л. С. Въображение и творчество на детето. С., 1982 г.
  3. Делор, Ж. Образованието – скритото съкровище. С., 1996 г.
  4. Десев, Л. Брик, С. „Възпитание и развитие на творческите способности”. Сп. „Педагогика”, № 4, 2003 г.
  5. Марулевска, К. Синергетиката в научното и образователното пространство. Благоевград, 2009 г.