razrabotki

Есе „Детското въображение“

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Темата за „Детското въображение“ е особена интересна,  актуална и значима за педагогическата практика.

В синтез с педагогическото взаимодействие, ролята на детското въображение е особено важна за решаване на проблемите на детското словесно творчество.

...........

В заключение ще допълня, че действителността на въображението намира израз в степента на осъществяване създадения в съзнанието образ, в степента на готовност на детето да действа до пълната реализация на фантазния продукт, включително и неговата защита. Най-висока степен на действеност изисква реализирането на мечтата като форма на въображението,тъй като нейната специфика се състои в отсрочената реализация на образа.

 

 

Използвана литература:

  1. П.Николов, Н.Александрова,Л.Кръстев, „Педагогическа психология” ,1986.
  2. Л. Виготски. „Въображение и творчество на детето“., 1982.