Razrabotki

ЕСЕ. Нравствено възпитание

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Есе - 5 страници

Увод:  

Нравственото възпитание е възпитателно взаимодействие, което цели приобщаване към моралните ценности и норми на обществото. Чрез този тип възпитателни отношения се формира нравствения облик на личността, интериоризират се изискванията, произтичащи от обществените норми за нравственост.

Днешният ден е изпълнен с противоречия и промени. Натоварени с проблеми и грижи, родителите все по-рядко обръщат внимание за нравствената възпитаност на своите деца.

Теза:

Нравственото възпитаване и формиране на човешки добродетели започващо от ранна и предучилищна възраст в семейството, в детската градина, в училището е важен социален проблем. Затова в съвременната педагогика се търсят подходящи технологии за формиране на съвременната личност. В тези технологии се вгражда и многовековният опит, без който всяко въздействие губи своя смисъл.

Изложение:

Най-важните компоненти в съдържанието на нравственото възпитание са: нравствени възгледи, убеждения, черти и качества, норми и правила на поведение и взаимоотношения..................................................

Заключение:

Следва да заключа, че нравственото възпитание е целенасочен процес на формиране у човека на нравствено съзнание, нравствено убеждение и нравствени чувства, свързани с моралните принципи и правила, приети от обществото, и за изработване на навици и привички за нравствено поведение.