Razrabotki

ЕСЕ. Особености на общуването на деца със СОП, които не могат да усвоят устната комуникация

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Научно есе - 7 страници 

Съдържание

Увод

Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности е основната цел на интегрираното обучение и учащите се в тази категория. Между средствата за нейното постигане основно значение придобива речевата комуникация..............................

Теза

Разгърнатата реч при децата и учениците със специални образователни потребности, нейната роля и значение за развитие на комуникативните процеси и комуникативни умения дават възможност за реална оценка на актуалното й състояние. ......................

Изложение

Децата със СОП често пъти имат нарушения в различни области от комуникацията, например: разбиране, изразяване, прагматика, семантика. Децата е възможно да покажат нарушени способности за възприемането на езика и затруднени възможности да си припомнят информацията..............

Заключение