razrabotki

Есе. Ръководене на взаимодействията между чуващи и глухи в класната стая

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

6 страници - есе

Резюме:

Пълноценното развитие на детето е негово неотменно човешко право. То се нуждае от обич и ласки, от внимание и грижи. У него е заложена потребността да общува - не са му достатъчни само храна, дрехи и хигиенни, грижи. Децата, са емоционални същества. За тях най-важният източник на радостно, добро настроение са възрастните - техните родители и близки, техните възпитатели и разбира се - техните връстници.

Именно поради тази причина е особено актуален въпросът „Как си взаимодействат чуващите и глухите деца в класната стая?“

Увреждането на слуха още от ранното детство води ди недоразвитите на говора при децата и в училище те изпитват съответните затруднения.  То влияе и върху общото психично развитие на детето, тъй като се ограничават социалните му контакти и натрупването на опит и знания, понижава и емоционалния му тонус.

Поради тази причина особено затруднени са взаимодействията между чуващите и глухите деца в класната стая.