Razrabotki

ЕСЕ Тема: Организационна култура на директора

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

ЕСЕ - 7 страници 

Тема: Организационна култура на директора

 

Съдържание  

Анотация

Увод

Теза: 

Организационната култура на директора се определя от умението му да управлява  училището и учебната дейност, посредством планиране и организация на  съвместната дейност на училищната общност.

 

Изложение

Съвременните изследвания на ефективността на управлението на организации от различни сфери на човешката дейност все повече недвусмислено доказват, че „при стопанските организации основен инструмент за управление (мениджмънт) се явява пазарът, при административните организации – йерархията, а при образователните организации главен инструмент за управление е културата, разбирана като норми, ценности, идеали, вярвания, традиции, знания, информация. Това налага както....................................

Заключение