Razrabotki

ЕСЕ. Умствено възпитание

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Есе - 5 страници

Увод:

Умствено възпитание е целенасочен процес за развитие на умствените способности на възпитаниците и формиране на отношение към света. Интелектът се проявява във всички умствени процеси, но най-вече при мисленето и творческото въображение. Най-ярко той се проявява при самостоятелно решаване на нови проблеми.

Теза:

Умственото възпитание е целенасочен процес на взаимодействие на възпитаниците, с цел информиране интелектуалните сили на личността и развитие на личността.

Изложение:

         Умственото възпитание като компонент на съдържанието на възпитателния процес е в неразривна връзка и взаимодействие със самовъзпитанието. Съвсем основателно се твърди, че „Ефективността на умственото възпитание зависи от това, дали в процеса на неговото осъществяване се постига съзнателно умствено саморазвитие на личността“..............................

Заключение:

Трябва да се има пред вид, че интересите на децата и степента на усвояване на различни видове дейности се променят с възрастта. Любознателността, умствената активност и степента на обучаемост могат да се разглеждат като основни показатели за умственото развитие на детето.....................................