Razrabotki

Етапи в консултативната дейност на социално-педагогическите съветници

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Теоретична част
 2. Въведение
 3. Теза
 4. Етапи на консултативна дейност
 5. Заключение
 6. Презентация: Описание на педагогическа практика
 7. Пример от практиката на консултанта за приложение на теорията психоаналитическо консултиране (Зигмунд Фройд)
 8. Пример от практиката на консултанта за приложение на теорията поведенческо консултиране (Бихивиоризъм - Джон Уотсън)
 9. Пример от практиката по теорията социално-когнитивно консултиране (Алберт Бандура)
 10. Пример от практиката на консултанта по теорията рационално-емотивно поведенческо консултиране (Алберт Еллис)
 11. Изводи
 • Използвана литература   

 

Използвана литература  

 1. Абрамова Г.С. (1995) Практикум по психологическому консультированию. Екатеринбург.
 2. Иванов, С. (2013) Теория и практика на психологическото консултиране в образованието. София.
 3. Механджийска, Г. (2008) Интервюирането в социалната работа. София.
 4. Карагяурова, Д. (2010) Приложна психология и социална практика. Варна.
 5. Кочюнас Р. (1999) Основы психологического консультирования. Москва.
 6. Мелия М. (2009) Как усилить свою силу? Коучинг. Москва.
 7. Механджийска, Г. (2008) Интервюирането в социалната работа. София.
 8. Стоева, Т. (2005) Консултативна психология. София.
 9. Тодорина, Д. (2015). Консултативната дейност на педагогическия съветник в училище//Годишник: Педагогическата наука – теория и практика, книга 3, 2015.
 10. Хаджийски, М. (2010) Психологическо консултиране. В. Търново.