Razrabotki

Етапи в управлението на проекти

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Етапи на проекта
  3. Теоретичен анализ на етапите и целите на управлението на проекти

4.Фази на проекта. Жизнен цикъл на проекта

4.1.Идентифициране на проекта

4.2.Организационно планиране

4.3.Изготвяне на проекта

4.4.Оценка на изготвения проект

4.5.Изпълнение на проекта

4.6.Оценка на изпълнението на проекта

4.7.Времево разположение на фазите на проект

 

5.Ключови компоненти на предложението за проект

5.1.Заглавна страница и резюме на проекта

5.2.Методология и организация на дейностите по проекта

5.3.Подкрепа от организации-партньори

5.4.План-график на дейностите по проекта

5.5. Бюджет на проекта

Заключение

Използвана литература:

  1. Каменов, К., Маринова, Н., Хаджиев, Кр., Управленският процес и екипната дейност, изд. Нов български университет, София, 2005.
  2. Найденов, Н, Управление на проекти. Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Р., 2007
  3. Маринова, Н. Управленският процес и екипната дейност,София, 2005
  4. Стоилова, Д., Финансово планиране, управление и отчитане при проектно финансиране, изд. БОН, Благоевград, 2008.
  5. Тодорова, М, Вълчева Д. Управление на проекти. Велико Търново, Фабер, 2009.
  6. Филипова, М., Управление на проектни екипи, Благоевград, 2011.