razrabotki

Етапи на двигателното обучение на Физическо възпитание и спорт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание: 

  1. Въведение
  1. Етапи на двигателно обучение   
  1. Етапност в обучението в урока по ФВ. Физическо упражнение
  1. Физически упражнения

Използвана литература:

  • Игнатов, Д., Условия и фактори, определящи развитието на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст, Бургас, 2012
  • Жечев, В., Методика на обучението по спортни игри, Благоевград, 2003
  • Костов, К., Докова, Н., Конов, Ст. Физическо възпитание в началното училище. Благоевград, 2017
  • Томова, Даниела – Лекционен курс. 2019
  • Рачев, К., Теория и методика на физическото възпитание, Пловдив, 2009
  • Филев., Ф., Общи форми за организиране на обучението по физическо възпитание и спорт, София, 2005