razrabotki.net

Етика на рекламата

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:
 1. Увод
 2. Същност на понятията „ етика ”
 3. 3. Етика в рекламата
 4. 4. Етични изисквания към рекламата
 5. Морални изисквания към рекламата
 6. Неетична реклама в България
 7. Заключение

Използвана литература:

 • Дълова, Н. Георгиева, Е. Узунова, Ю и колектив Маркетинг 2001
 • Желев, С. Маркетингови изследвания. С., 2002
 • Кръстев, С. Рекламата 2000
 • Котлър, Ф. Котлър за маркетинга. Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите.  Издателство "Класика и стил", С., 2000, с. 244.
 • Михайлов, В. Открита ли е телевизията? С., 2003;