razrabotki.net

Етични кодекси в професиите и бизнеса.

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Етични кодекси в бизнеса

3.Необходимост от етични кодекси в бизнеса

  1. Фирмени /корпоративни/ етични кодекси

Използвана литература:

  • Кичева, М., „Фирмена кулура и етика“, Бл., 2006.
  • Личева, К., „Етика и бизнес“, С., 2005.
  • Лекционен курс по бизнес етика – доц. д-р Кичева
  • Сотирова, Д., „Бизнес етика“, НБУ, 2009.