Razrabotki

Етично поведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

1 . Увод

  1. Изложение

2.1 Фактори, благоприятстващи етично поведение.

2.2 Дисциплинарно законодателство.

2.3 Управленски и структурни аспекти, насърчаващи етичното поведение.

  1. Заключение.

Използвана литература:

  • Нешев, К. История на европейската етика
  • Нешев, К. Етика,С. 1995г.
  • Петев, Т. Д.Сотирова, X. Панайотов. Комуникации и етика в публичната администрация. ИПАЕИ, С., 2001
  • Босаер, ДКр. Демке. Предизвикателствата към морално-етичните норми на поведениев държавите членки на Европейския съюз. Маастрихт, 2005
  • Денкова, Л. Етика. НБУ; С., 2003
  • Сотирова; Д., Ц. Давидков. Административната култура. Към ефективни управленски стратегии и практики,ИК ЕОН С., 2004