razrabotki

Етнокултурна характеристика на ромите в Кюстендил

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

24 страници - разработка

Съдържаниие:

 1. Увод
 2. История
 3. Бит и традиции
 4. Съвместен живот с другите общества
 5. Религия
 6. Поминък
 7. Обреди и обичаи
 8. Ромски празници
 9. Семейството
 10. Изкуство
 11. Образование
 12. Снимков материал

 

Използвана литература

 1. Димова, Л, Ромите: Другото измерение на промените, С, 2004
 2. Лиежоа, Ж-П., Роми, цигани, чергари, София, 1995
 3. Марушиакова, Е., Попов, В, Циганите в България, С, 1993
 4. Димова, Л, Ромите: Другото измерение на промените, С, 2004
 5. Марушиакова, Е, Попов, В, Цигани / Рома от старо и ново време, С, 2000