razrabotki

Ефективен публик рилейшънс (ПР) на училището

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

Увод

  1. Ефективен пъблик рилейшънс на училището
  1. Участия на сдружения фондации, спонсорство и дарителство в образованието
  2. Училищните настоятелства, ефективна форма за взаимодействие със обществеността

Литература:

  • Георгиева, В. Образователен маркетинг. Бл., 2005
  • Лефтерова, Д., Георгиева, В. Образователен маркетирнг и връзки с обществеността. С., 2003
  • Маринов, Р. Пъблик рилейшънс. С., 2001
  • Райков, Здр. Технология и техника на публичната комуникация. С., 2001
  • Стойков,Л., Пачева,В. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. С., 2005