Razrabotki

Ефективни способи за решаване на конфликтни взаимодействия

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 21 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Понятие за конфликти, конфликтни ситуации, конфликтно поведение
 3. Средства, методи и подходи за решаване на конфликти
 4. Ефективни стратегии за справяне и решаване на конфликти
 5. Ефективни способи за решаване на конфликтни взаимодействия
 6. Заключение

 

Използвана литература:

 • Андреева, Л. (1998) Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.
 • Аргамл, М., М. Хендерсън (1989) Анатомия на човешките отношения. С.
 • Вълчев, Р. (1998) Как да решаваме успешно конфликти. С.,
 • Димитров, Д. Й. (2004) Конфликтология. 2-ро доп. Изд. С., УИ „Стопанство”
 • Манчева, Р. (2005) Конфликти и конфликтно поведение:социално-психологически аспекти на проблема“, Бл.
 • Марков, К. (2013). Конфликтология. НВУ „Васил Левски“, Велико Търново.
 • Първановска, А. (2012) Модел за изграждане на умения за разрешаване на конфликти в предучилищна възраст//Дом, дете, детска градина”, бр. 5, 2012
 • Рангелова, Л. (2000) Педагогически проблеми на ресоциализацията на децата с девиантно поведение, С.
 • Стаматов, Р. (2006) Детска психология, Пл.
 • Стаматов, Р. (2006) Психология на общуването. Издателска къща „Хермес“. Пл.
 • Стамов, Р. Б. Минчев (2004) Психология на човека, Пл.
 • Списание „Педагогика“, бр. 8/2002, 24
 • Чурукова-Цветанова, Л., и др. (2005) Педагогика на девиантността. Бл.
 • Deutsch, Morton Deutsch (1998) „Constructive Conflict Resolution: Principles, Training, and Research,“ in The Handbook of Interethnic Coexistence, ed. Eugene Weiner, New York: Continuum Publishing,