Razrabotki

Ефективност на наказателната система в българското училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработкс - 16 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Проблеми с дисциплината в българското училище
 3. Дисциплинарни методи съпътстващи процеса на възпитание.
  • Наказателна система. Анализ на новия закон за предучилищно и училищно образование
 4. Изводи
 5. Заключение

Използвани източници

 

Използвани източници:

 • Етичен кодекс за работа с деца
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за предучилищно и училищно образование
 • Коменски, Я. А. (1992): Велика дидактика. (Велика дидактика). София.
 • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006 - 2015г.)
 • Vubels, Т., H. A. Kreton, A. Holvast. (1993): Нежелателни ситуации в класна стая (Неблагоприятни ситуации в класната стая). - Училище, № 9.