Razrabotki

Ефективност на правното регулиране в България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

С ъ д ъ р ж а н и е: 

  1. Увод
  1. Особености на правното регулиране в България
  1. Правото като регулативна система на обществото
  1. Заключение

Литература:

  1. Ганев В., Обща теория на правото (Юридически факти и Субекти на правото). С., 2015.
  2. Матеева, С., Обществено мнение и правно регулиране. С., 2006.
  3. Радев, Д., Обща теория на правото, Лик, С., 2008.
  4. Станин, М., Обект на правна действителност, 2009.