Razrabotki

Ефективност на приложението на умението на мениджъра в работата

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изясняване ролята и значението на мениджъра
  3. Анализ на необходимите качествата на мениджъра и класификация на различните типове мениджъри

4.Основни недостатъци на мениджърите

  1. Основни практики и инструменти на политиката на мениджърския състав на фирми

Литература:

  1. Василев Валентин, Теория на управлението, Благоевград, 2003 г.
  2. Палешутски Кирил, Управление на средни и големи фирми, Благоевград, 1999 г.
  3. Наумов, И., Организационно поведение, София 2004 г.