Razrabotki

Жан Жак Русо за естественото и свободно възпитание. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

  1. Жан Жак Русо за естественото и свободно възпитание

„Обожавам свободата“ - това откровение на Русо, изразено в неговите „Изповеди“ може да послужи за мото на цялото му научно творчество. Неговият социално-политически идеал - общество, изградено върху принципите на свободата и равенството - предпоставя възпитателния му идеал - свободният, независим човек. Според Русо свободата е иманентна характеристика на човека, отказът от която противоречи на човешката природа. Той схваща същността на свободата не като липса на ограничения пред действията на човека, а като липса на принуда. „Никога не съм мислил, че свободата на човека се изразява в това да върши какаото сам иска, не, тя означава по-скоро никога да не върши онова, което не иска и тази именно свобода аз винаги съм изисквал...“ - пише Русо в „Размисли на свободния скитник“.....................................

2. Изводи

Практическата приложимост на възгледите на Русо за обучението, особено от съвременна гледна точка и на територията на масовото училище на пръв поглед е незначителна. Но стойността им трябва да се търси другаде. Със своите оригинални иден Русо вдъхновява.................

Използвана литература

  • Долапчиев, Колев. История на педагогиката и българското образование. В. Търново, 1993.
  • Колева, Й. История на педагогиката. Бл., 2009.
  • Колева, Й. История на педагогиката (Преходът към училищен живот). Бл., 2011.
  • Сиетар. М. Жан-Жак Русо. - В: Философи по образованието, сол. 4. 1994.
  • Филипова, Н., „История на Педагогическите учения и практики”, 2008.