Razrabotki

Зависимо поведение. Превенция на наркотична зависимост сред учениците.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 - страници - разработка

Съдържание:

 1. Въведение в проблема
 2. Теоретична разработка по проблема за употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред юношите
 3. Описание на случай
 4. Превантивни мерки

4.1. Програма за превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред ученици

 • Цели на интервенциите в областта на превенцията на злоупотреба с наркотични вещества сред учениците и младежите е:
 1. Изводи и препоръки
 2. Заключение

Литература:

 • Александрова, Е. „Анализ на рисковите поведенчески фактори, свързани с употребата на наркотични вещества в училищна възраст”, сп. ”Педагогика”, бр.3/2007
 • Бакрачева, М. „Статуси на психосоциалната идентичност и психично благополучие в юношеска възраст”, сп.”Азбуки”, бр.36/
 • Григоров, И. „Кризите в идентичността на подрастващите”, сп ” Обществено Възпитание”, бр. 2/2013
 • Дочева, Диана, „Психология на зависимостите”, София, 2006
 • Вълков, П. „Психологията и консултирането днес”, С. 2007
 • Крумов., В., Р. Петкова., “Наркотици и наркомания”, сп. Образование, 2005
 • Манасиева, Т. „Нарушаване на норми и ценности – предпоставка за девиантно поведение”, сп. ”Обществено Възпитание”, бр. 6/2004
 • Чурукова, Л. Педагогика на девиантността. Бл., 2015