razrabotki

Задачи свързани с възрастта по време на кариерното развитие на личността на ученика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание

 1. Въведение
 2. Характеристика и значение на кариерното образование и ориентиране
 3. Цели, задачи и съдържателна насоченост на кариерното ориентиране на учениците от различна училищна възраст в училище
  • Специфика на кариерното ориентиране в начален етап
  • Специфика на кариерното ориентиране в прогимназиалния етап
  • Специфика на кариерното ориентиране в гимназиалния етап
 4. Смислови и съдържателни акценти на кариерното ориентиране: изграждане на разбиране за свързаност на професиите и уменията – „клъстъри“ и „алианси“ на уменията
 5. Специфика на кариерното ориентиране за ученици със специални образователни потребности
 6. Специфика на кариерното ориентиране за ученици, застрашени от отпадане

Литература:

 • Вачкова, Е. И колектив, Ефективно управление на човешките ресурси, С., 2005
 • Василев, Д., Я. Мерджанова. Теория и методика на професионалното ориентиране. С., 2003.
 • Искрев, Д. Основи на професионалното ориентиране. Благоевград, 2000.
 • Концепции и практики за кариерно развитие. Изд. „Арти”, 2010.
 • Мерджанова, Я. Наръчник по професионално консултиране. София, 2001.
 • Тасевска, Д. Практикум по психологическо консултиране в училище. Велико Търново, 2008.