razrabotki

Законите и подзаконовите нормативни актове

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание

 1. Същност на нормативния акт

2. Издаване на нормативни актове

 3.Подзаконови нормативни актове

 4.Заключение

Използвана литература:

  • Закон за нормативни актове
  • Милкова. Д., „Юридическа техника”, изд. “Сиби”, С., 2002.
  • Милкова. Д., „Обща теория на правото“, С., 2010.
  • Колев, Т., „Въведение в правото“, С., 2005.
  • Ташев, Р., „Обща теория на правото“, С., 2010