razrabotki

Законодателен процес в Европейския съюз

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Основна роля на Съвета на Европейския съюз
  3. Законодателен процес в Европейския съюз
  4. Регламент за определяна на общите разпоредби на ЕС
  5. Политика за сближаване, конкурентноспособност и заетост
  6. Заключение

Използвана литература:

  1. Борисов, О., “Право на Европейския съюз“, С., 2010.
  2. Савов, Е., Марин, Н., Право на Европейския съюз
  3. Попова, Ж. Право на Европейския Съюз С.: Сиела, 2009г.